Transformación de produtos con base mazá para conquerir a rendabilidade dunha explotación agrícola

Promotor: Vivaz Plant, S.L.

Concello: O Rosal

Puntuación: 66,00

Orzamento elexible do proxecto: 58.041,35 €

Importe da axuda: EN EXECUCIÓN

Resumo do proxecto: O obxectivo do proxecto é a obtención de novos produtos transformados partindo da produción tradicional da mazá para sidra en Galicia, perseguindo aportar un valor engadido á produción primaria e alongar a vida útil dos produtos obtidos das froiteiras.

Tendo en conta o escaso marxe que existe entre a produción e a venda de mazá de sidra, a entidade promotora decide iniciar este proxecto para producir procesados da mazá tales como zumes, sidra e licores.

Previo

Execución

Proximamente…