Obras de mellora no centro de Torroña

Promotor: Concello de Oia

Concello: Oia

Puntuación: 67,00

Orzamento elexible do proxecto: 54.204,59 €

Importe da axuda: EN EXECUCIÓN

Resumo do proxecto: O proxecto consiste en mellorar o centro de Torroña, da parroquia de Burgueira, no Concello de Oia.

Entre as accións de mellora están as condicións térmicas, enerxéticas e de redistribución do espazo. Ademais, prevese o acondicionamento dos servizos hixiénicos, xerando un novo acceso para os mesmos e adaptándoos ás necesidades de posibles usuarios con mobilidade reducida.

A parroquia conta con este centro que era unha antiga escola unitaria e pretende a súa adaptación e mellora para ser destinado á realización de cursos e actividades para a poboación maior do concello, enfocada a favorecer o envellecemento activo da poboación.

Previo

Execución

Proximamente…