Carrozaría adaptada en vehículo para transporte de plantas

Promotor: Viveiro Corema S.L.

Concello: O Rosal

Puntuación: 63,00

Orzamento elexible do proxecto: 12.200,00 €

Importe da axuda: EN EXECUCIÓN

Resumo do proxecto: Viveiros Corema é unha empresa do sector da planta ornamental localizada no concello de O Rosal que se dedica á produción de planta e a súa comercialización en Galicia e o Norte de Portugal.

O proxecto consiste na adquisición dunha carrozaría adaptada para o transporte da planta que permita reducir os consumos enerxéticos grazas os materias cos que se fabrica, menos pesados, adaptada concretamente para a colocación e transporte da planta, evitando así perdas importantes de materia prima nos seus traslados e con plataforma elevadora que permita unha carga e descarga mais eficiente da planta.

Previo

Execución

Proximamente