Ampliación da capacidade produtiva en Hermanos Freiría S.L.

Promotor: HERMANOS FREIRÍA S.L.

Concello: O Porriño

Puntuación: 45,00

Orzamento elixible do proxecto: 296.496,80 €

Importe da axuda: EN EXECUCIÓN

Resumo do proxecto: O proxecto consiste na ampliación e modernización das instalacións de Hermanos Freiría, trasladando a súa actividade produtiva a unha nova nave industrial máis grande que permita desenrolar dun xeito máis doado e produtivo a actividade da empresa, que consiste en prestar servizos de reparación e mantemento a vehículos industriais.
Estas novas instalacións en O Porriño, permitirán acadar unha maior produtividade e ao mesmo tempo reducir o impacto medioambiental da propia actividade, ao estar dotadas as novas instalacións de sistemas de recollida, selección e tratamento de residuos industriais perigosos como graxas, aceites ou carburantes.

Previo

Execución

Proximamente…

Segue este proxecto en:

  • Web: www.proxecto.com
  • Facebook: www.facebook.com/proxecto
  • Instagam: www.instagram.com/proxecto

Repercusión nos medios de comunicación:

  • www.___.es/proxecto
  • www.___.es/proxecto