Enquisa de diagnose para a Estratexia 23-27

 • BLOQUE 1: Información xeral.


 • BLOQUE 2: Situación actual do territorio.

  (Valore do 1 ao 5, sendo 1 a menor e 5 a valoración/posibilidade mais alta)

 • BLOQUE 3: Necesidades do sector agrario e gandeiro.

  (Valore do 1 ao 5, sendo 1 a menor e 5 a valoración/posibilidade mais alta)

 • BLOQUE 4: Necesidades do sector forestal

  (Valore do 1 ao 5, sendo 1 a menor e 5 a valoración/posibilidade mais alta)

 • BLOQUE 5: Necesidades do sector agroalimentario

  (Valore do 1 ao 5, sendo 1 a menor e 5 a valoración/posibilidade mais alta)

 • BLOQUE 6: Necesidades do sector turístico

  (Valore do 1 ao 5, sendo 1 a menor e 5 a valoración/posibilidade mais alta)

 • BLOQUE 7: Necesidades para o desenvolvemento socioeconómico do territorio

  (Valore do 1 ao 5, sendo 1 a menor e 5 a valoración/posibilidade mais alta)

 • BLOQUE 8: Suxestións finais